Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

Navigation

You are here: Home / Drone "instructor" positions open at DGTA-DGLV
FAI Licences

Any member of an associate federation can obtain an FAI licence. This happens through the secretary of the concerned federation or by contacting our .

Drone "instructor" positions open at DGTA-DGLV

Beste Leden,

 

Het ziet er nog steeds naar uit dat het langverwachte KB eind dit jaar zal worden gepubliceerd.  Ondertussen stelt het DGLV alles in het werk voor een vlotte en snelle implementatie ervan.

In dat kader heeft het DGLV ons gevraagd een lijst met kandidaat ‘instructeurs’ op te stellen.

 

De geselecteerde kandidaten zullen een voorlopige licentie als ‘instructeur’ ontvangen en zullen een jaar de tijd hebben om te voldoen aan de vereisten van het DLGV.

Kandidaten die in aanmerking willen komen dienen in eerste instantie te voldoen aan volgende criteria:

 

-          Minimum 18 jaar zijn

-          Ervaring hebben in de luchtvaart

-          Enige pedagogische ervaring bezitten zoals bijv. Instructeur, stagebegeleider,…

-          Minimum 100 vlieguren per jaar hebben met een RPA

-          Toegang hebben tot een erkend scholingsterrein

-          De verschillende materies zoals voorzien in het KB (Algemene luchtvaartregelgeving, technologie van het luchtvaarttuig, metrologie, communicatie, instrumenten, massa en balans, navigatie, aerodynamica, menselijke factoren, …) begrijpen en beheersen

-          In orde zijn met alle verplichtingen tov het DLGV

-          Beschikken over een geldig medische attest type LAPL

-          Integer en objectief kunnen handelen

-           

Indien u  aan bovenstaand profiel voldoet en geïnteresseerd bent, gelieve ons dan een cv samen met een motivatiebrief te bezorgen tegen 09/10 ten laatste op info@beuas.be

We bezorgen die aan het DLGV die zal instaan voor de verdere afhandeling en de uiteindelijke benoeming van de examinatoren.

 

Vriendelijke groeten,

 

Koen Meuleman

Voorzitter BeUAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chers membres,

 

La signature de l'Arrêté Royal étant toujours prévue pour la fin de l'année, la DGTA met tout en oeuvre pour une implémentation rapide de celui-ci.

A cet effet, elle nous demande une liste de candidats "instructeurs".

 

Les candidats sélectionnés se verront délivrer une licence provisoire et auront un an pour se mettre en conformité avec les exigences de la DGTA afin de garder leur qualification.

Dans un premier temps, les candidats devront :
 

- avoir minimum 18 ans

- avoir une expérience dans le domaine de l'aéronautique

- avoir une expérience pédagogique en tant que formateur, enseignant, maitre de stage...

- avoir minimum 100h de vol dans l'année avec un RPA

- avoir accès à un terrain agrée écolage

- connaitre et maitriser les différentes matières théoriques visées par l'Arrêté Royal (Réglementation aéronautique générale et spécifique aux RPAS, technologie de l'aéronef, météo, instruments, navigation, masse et équilibrage, limitation et performances humaines, aérodynamique, communication)

- être en ordre des redevances vis à vis de l'administration

- être en possession d'un certificat médical de type LAPL en cours de validité

- être irréprochable en terme d'intégrité, d'objectivité et de collaboration avec la DGTA (cfr AR)

Si vous êtes intéressés par cette qualification, merci de nous transmettre votre cv et une lettre de motivation jusqu’au 09/10 sur info@beaus.be

Nous les transmettrons à la DGTA qui, elle seule, décidera de l'attribution des licences provisoires.

Au plaisir,

Koen Meuleman

Président BeUAS

 

 

Koen Meuleman

Voorzitter/Président